Subjekt eller objekt? En reflektion om dissociation

Tankar en fredagsmorgon. Subjekt eller objekt? Dissociation. Känna eller avskärma sig – förtrycka – fysiologiska sensationer, känslor, tankar, rörelser. Tillit till fysisk förmåga. Att söka avstånd till sig själv, avskärma sig från sig själv. Förtrycka sensationer, känslor, tankar. Leder till sjukdom, allt samlas och förtrycks i vårt system. Det är inte nåt abstrakt och flummigt,Fortsätt läsa ”Subjekt eller objekt? En reflektion om dissociation”