Relation och inlärning

Hur tränar vi hästar och vad är egentligen inlärningsmekanismerna? Tryck-eftergift och bestraffning är de vanligaste metoderna vi använt oss av traditionellt i hästvärlden. I inlärningsteoritermer kallar vi det negativ förstärkning och positiv försvagning. Vi har alltså tagit bort något för att förstärka ett beteende och lagt till något för att försvaga ett annat beteende. OftaFortsätt läsa ”Relation och inlärning”

Att lära sig av varje repetition

Visste du att jag tar emot kunder för friskvård och utbildning? Vem vill träffa mig? Den som vill vara kund hos mig söker utbildning och friskvård. Vad betyder det då? Jo, du vill lära dig mer om dig själv och om människan som organism. Du vill öka din rörelseförmåga. Förbättra koordinationen, bli mer funktionell iFortsätt läsa ”Att lära sig av varje repetition”

Att höra rörelse

Konstnären och ryttaren Lena Oja avslutar sin essäsamling om ridning och ridkonst Allvarets betydelse som konstnärlig förutsättning i en buren situation – essäer om ridning i det utökade fältet med orden; ”Det sägs att det finns de som hör musik i färger. Jag tror att ryttare hör en rörelse, och när människan och hästen lyssnarFortsätt läsa ”Att höra rörelse”

En iakttagelse av pedagogisk struktur för utveckling och lärande 

Ido Portal använder konceptet ”Isolation, Integration, Improvisation”. Det är en sorts systematik som går att applicera genom hela Movementkulturen. Vi gör isolerade rörelser, nästa steg är att integrera flera isolerade rörelser och därefter kan vi improvisera. I Akademisk Ridkonst av Bent Branderup kan du göra olika prov. De första proven; groundwork, longering och squire speglarFortsätt läsa ”En iakttagelse av pedagogisk struktur för utveckling och lärande ”

”Hjärnan fungerar bättre i rörelse”

Det här blogginlägget fick namn efter ett citat från Anders Hansen: Hjärnan fungerar bättre i rörelse. Jag tänker på alla rörelsegåtor jag utsätter mig själv och andra för, att det finns en anledning till att hjärnan blir så väldigt nöjd av dem. Anders Hansen är specialistläkare i psykiatri och har skrivit den omtalade boken HjärnstarkFortsätt läsa ””Hjärnan fungerar bättre i rörelse””

Rörelse för ryttare, vad menas med det egentligen?

Vanligtvis brukar jag inte specificera vad vi gör på rörelsepass för ryttare, många tycker att min generella beskrivning är lång nog! Så vill jag att det specifika innehållet ska vara exklusivt för de som faktiskt deltar, även om jag delar med mig innehållet på andra sätt också. Jag tror det är den fjärde terminen somFortsätt läsa ”Rörelse för ryttare, vad menas med det egentligen?”

Subjekt eller objekt? En reflektion om dissociation

Tankar en fredagsmorgon. Subjekt eller objekt? Dissociation. Känna eller avskärma sig – förtrycka – fysiologiska sensationer, känslor, tankar, rörelser. Tillit till fysisk förmåga. Att söka avstånd till sig själv, avskärma sig från sig själv. Förtrycka sensationer, känslor, tankar. Leder till sjukdom, allt samlas och förtrycks i vårt system. Det är inte nåt abstrakt och flummigt,Fortsätt läsa ”Subjekt eller objekt? En reflektion om dissociation”

Gå aldrig in i motstånd

Nervsystemet består av hjärnan, går ned som en trädstam genom ryggraden och förgrenar sig sedan ut i varenda vrå av kroppen till organ, muskler, leder, ligament osv. Vi har en tendens att tänka att allt börjar med hjärnan, top-down, som skickar signaler ut i kroppen. Men det går minst lika mycket signaler åt andra hållet,Fortsätt läsa ”Gå aldrig in i motstånd”