Back

Mina kurser innehåller alltid både teori och praktik. För ryttare: föreläsning, rörelseklass och individuella lektioner. För icke-häst-människor: föreläsning och rörelseklass. Jag arrangerar kurser på Grindtorps Gård men åker oftast ut till din anläggning och håller kurs med dig som arrangör.

Heldagskurs eller flerdagarskurs (1-5 dagar)

Upplägg

  • Kursen startar med teori och Rörelse för ryttare, läs mer om rörelseklasser här.
  • Därefter fortsätter vi med enskilda lektioner med häst: Individanpassad lektion
    där vi tränar på det just du och din häst behöver. Från rörelseklassen har vi skaffat oss många verktyg för din egen förståelse och utforskande. Vi har också fått ett gemensamt språk vilket gör det lättare att följa instruktioner och formulera frågor/utmaningar. Lektionerna fokuserar på motivation till rörelse, samspel och medvetenhet. Möjlighet att titta och lära av varandras lektioner.
  • Uppsamling: Möjlighet till reflektioner och frågor som uppkommit under kursen.

Teori och rörelse för ryttare

En teoretisk genomgång av nervsystemet och rörelse – för människor och hästar tillsammans. Detta följs av rörelse för ryttare där vi får uppleva teorin i praktiken


Temakurs: Optimera inlärning hos häst och ryttare

Klicka här för att läsa mer om denna kurs


Retreat Joy of Movement

Klicka här för att läsa mer om retreat Joy of Movement


Vill du arrangera en kurs med mig? Hör av dig till mig med önskemål och för att få offert. Jag undervisar på svenska eller engelska.