Back

Jag erbjuder rörelseklasser inriktade till människor som vill utveckla sin rörelseförmåga och lära sig mer om sig själva, nervsystemet, inlärning och rörelse, men också med inriktning på ryttare specifikt. Längre ned på sidan kan du läsa mer om Rörelse för ryttare.

Rörelseklasser för utveckling av rörelseförmåga och utbildning

Det finns inget bättre sätt att förstå och utbilda sig själv än genom rörelse – rörelse är liv, det är genom rörelse vi lever. Under en rörelseklass med mig så ökar du din förståelse för hur nervsystemet fungerar; hur känns reglering av aktiveringsnivå (“stressreglering”) och varför är det så viktigt (nej, vi ska inte bara vara lugna!)? Hur fungerar nervsystemet? Vad är det som bestämmer hur en rörelse blir? Hur kan vi göra det lättare för oss att lära oss saker som vi inte kan ännu? Hur kan vi öka vår tillit till vår förmåga? Vad kan en människokropp göra för rörelser? Hur agerar jag i relation till min omvärld? Hur kan jag öka rörelseglädjen? Vad kan jag göra för att hålla mig frisk och minska risken för skador?

Under dessa rörelseklasser fokuserar vi på rörelse för rörelsens skull, där ökad styrka, balans, koordination, rörlighet, kondition, hälsa, minskad smärta osv ses som bieffekter. I en kultur där vi lärt oss att det fysiska och mentala är åtskilt och att kroppen är en maskin som “bara ska funka” så tänker vi här helt tvärt om. Vi återerövrar kroppen och rörelse som en del av oss själva, som själva essensen av oss själva. “Jaget” definieras inte bara av vad jag tänker eller känner utan också mina förnimmelser, det jag gör (rörelse) och min omgivning, där vi alla är del av varandras omgivning.

Jag skräddarsyr temat på rörelseklassen efter det som just ni är intresserade av. Självklart finns också möjlighet att boka en workshop där det också ingår mer teori, se mer på sidan om Workshops.

För att arrangera rörelseklasser med mig krävs ett öppet utrymme där vi får plats att röra oss. Alla kan delta på mina rörelseklasser, inga förkunskaper krävs, varken teoretiska eller fysiska. Kontakta mig om du är intresserad!

Rörelse för ryttare

Vad behöver vi för att bli bättre på att vara i rörelse tillsammans med hästar?

1. Rörelseerfarenhet. Ju mer erfarenhet desto bättre kroppsmedvetenhet och proprioception har vi, vi blir friskare, minskar smärta, förhindrar skador, ökar tilltro till vår egen rörelseförmåga och förmåga att klara av rörelsegåtor (self-efficacy), får bättre koordination, håller oss nyfikna och utforskande, ökar förståelse för hur rörelse känns även för hästen, blir mer empatiska. Har vi detta kan vi lära oss av utmaningar, rörelsegåtorna det innebär att röra sig tillsammans med hästar. Har vi inte self-efficacy hamnar vi snabbt istället i hotupplevelse tillsammans med hästen vilket i sin tur hindrar vår rörelseförmåga och inlärning.
2. Erfarenhet av att vara tillsammans med andra i rörelse. Vi behöver kunna utöka vår medvetenhet utanför vår egen kropps gränser och koppla samman hästens nervsystem till vårt eget. Vi behöver öva oss på att relatera till någon annan, utveckla våra reaktionsmönster och kunna läsa av sin egen och en annans kropp på ett omedelbart, somatiskt plan. Detta är något av det mest komplexa vi kan göra och är anledningen till att det är så utmanande (och roligt, fantastiskt!) att röra sig tillsammans med hästar som dessutom är experter på denna färdighet. Men ju mer vi tränar på det, desto bättre blir vi!
3. Specifik kunskap, t ex ridteknik, sitsträning, markarbetsteknik men också kunskap om hästen som organism, hur de rör sig, hur de tar in och relaterar till sin omvärld, hur de kommunicerar, tänker, känner osv.
Alla dessa tre komponenter ingår i Rörelse för ryttare

Under dessa rörelseklasser undersöker vi olika aspekter av rörelse för att utvecklas som ryttare. Vi förbättrar kroppsmedvetenhet, sitsens möjligheter, stabilitet, mobilitet, koordination, förmåga att leda och följa och undersöker biomekanik hos ryttare och häst och mycket mer. Fokus ligger på att hitta verktyg för att själv kunna experimentera med sin egen och sin hästs rörelseförmåga. Dessa rörelseklasser öppnar upp för problemlösning och för att hitta nya möjligheter för dig själv och din häst. De hjälper dig också att hitta motivation till rörelse och rörelseglädje, erfarenheter som du sedan kan använda tillsammans med din häst när du kommer hem.

Varannan söndag (ojämna veckor) kl. 17.00-18.30 erbjuder jag Rörelse för ryttare i det fantastiska ridhuset på Grindtorps Gård i Åkersberga. Dessa klasser ger möjlighet för kontinuitet och utveckling över tid samtidigt som du får chansen att träffa andra ryttare att dela erfarenheter med.

Vi träffas utan hästar för att öva upp våra färdigheter, en praktisk, upplevelsebaserad utbildning av dig som ryttare helt enkelt. Saknar du rörelseerfarenhet, erfarenhet av att röra dig tillsammans med andra eller specifik kunskap om hästen så har du här möjlighet att få just det! Alla som har en kropp och ett intresse passar in på dessa klasser. Har du redan erfarenhet så har du här chansen att få vidareutveckla dina färdigheter.
Vårterminen består av totalt 12 klasser:
 • 7 jan
 • 21 jan
 • 4 feb
 • 18 feb
 • 3 mars
 • 17 mars
 • 31 mars
 • 14 april
 • 28 april
 • 12 maj
 • 26 maj
 • 9 juni
Pris heltermin (personligt): 2600 kr (1000 kr rabatt!)
Betalning för terminen sker via faktura vid terminsstart.

Pris enstaka klasser: 300 kr/gång

Du anmäler dig via mejl till mail@serenajongren.com. Se till att mejlet innehåller ditt namn och adress.
Anmälan till enstaka klasser görs innan den aktuella klassen via mejl, Messenger, DM på Instagram eller smsa 0707486232. Betalas via faktura som skickas i anslutning till klassen, glöm därför inte att få med ditt namn, mejladress och adress vid anmälan.

Är du med i en ridklubb, eller i ett gäng med ryttare oavsett konstellation, som vill göra en aktivitet tillsammans utan hästar där ni får chansen att utveckla er som hästmänniskor? Kontakta mig för att boka en klass med Rörelse för ryttare endast för er! Jag kan komma till er, det enda som behövs är en tillräckligt stor yta där vi får plats att röra på oss. Eller så kommer ni till mig, vi hittar en lösning som passar helt enkelt!

 

Självklart går det också bra att boka workshops som består av teori, rörelseklass och individuella lektioner med häst! Det här upplägget gör att ni får ut så mycket som möjligt av tillfället då vi direkt kan applicera teori i praktiken och skräddarsy kunskapen till just dig och din häst. Läs mer under Workshops

För att sammankoppla oss med vår häst, måste vi vara sammankopplade med oss själva. För att bli mer sammankopplade i oss själva, kan vi få hjälp av vår häst.

Vårt nervsystem är vår hjärna och vår kropp. Det är magiskt; det kan till och med sammankopplas med en annan individs nervsystem! Den där kentaurkänslan med våra hästar.

Genom rörelse och lek kan vi utbilda vårt nervsystem: öka kroppskontroll och -medvetenhet, rörelsefrihet, självförtroende, balans, känsla för hästen och vad hästen kommunicerar, avslappning, bättre andning, självständighet, problemlösningsförmåga och mindre frustration. Vi upplever vad det innebär att följa och leda på samma gång. Vi övar förmågan att släppa igenom rörelse och energi genom kroppen och hur vi kan släppa ut den i en förbestämd riktning.

Vi övar på hur vi kan möta utmaningar med en nyfiken och utforskande inställning i en trygg miljö. Allt vi gör är kopplat till våra hästar; det ger oss bättre förutsättningar som hästmänniskor och sätter oss i hästarnas perspektiv, mentalt och biomekaniskt.

Jag vill underlätta för oss att utveckla och underhålla våra nervsystem och samtidigt ha en plattform där vi kan dela med oss av tankar, upptäckter och idéer om hur vi fungerar, hur hästen fungerar och kanske framför allt: hur vi fungerar tillsammans.

Dessa rörelseklasser grundar sig i kunskap jag tillägnat mig i min fysioterapeututbildning, Movement av Ido Portal m fl, det jag lär mig av mina hästar och har lärt mig under min utbildning med hästarna (läs mer under Om mig).

 


 

– MEDVETENHET: Undersöka vilka kroppsdelar vi har bättre respektive sämre kontakt med; nervsystemets motorvägar respektive snåriga stigar. Öva oss i att röra kroppen i ett specifikt rörelsemönster och isolera rörelsen till specifika kroppsdelar, i alla möjliga riktningar. Varför? För att bli medvetna om vad vi gör när vi umgås med hästen, få bättre följsamhet och hjälpgivning. Få förståelse för varför vi har lättare med vissa saker än med andra, träna upp medvetenheten om kroppens centrum (bäcken och ryggrad) för att därmed få en mer funktionell sits när vi rider och tränar från marken. Kunna ta emot instruktioner och omsätta dem i kroppen.

– FÖLJA OCH LEDA: För att leda måste vi kunna följa, som dans. Träna på att öppna upp nervsystemet för yttre påverkan av en annan individs nervsystem, ta in information samtidigt som du reagerar/agerar på den. Den som följer tränar på att våga ”släppa kontrollen” och låta sig ledas samt sin problemlösningsförmåga, att lösa rörelsegåtan. Den som leder tränar på att ge lagom svåra utmaningar för individen den leder. Varför? När vi umgås med hästen måste vi både kunna ge och ta emot information genom att koppla ihop vårt nervsystem med hästens. Vi måste kunna följa för att uppnå harmoni och en fin kommunikation. Genom att träna på att känna när utmaningen är för lätt eller för svår kan vi lägga utmaningen på precis rätt nivå; hästen kan lyckas och utvecklas och slippa att bli uttråkad. Att öva upp vår problemlösningsförmåga, kunna lösa rörelsegåtor, gör att vi själva får verktyg att t ex få en mer följsam sits; hur ska jag placera mig för att kunna följa rörelsen och vara stabil?

– FYSISKA OCH MENTALA MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR: Vi undersöker var du är fri och var du har blockeringar, mentalt och i dina vävnader. Dina möjligheter till rörelse och styrka, balans och förmågan att kunna göra kontrollerade övergångar mellan olika positioner/rörelser utan ”glitch”, upphakning. Träna på att släppa igenom en rörelse genom kroppen, hitta balansen i ”mitten” genom att använda övningar som t ex grundning. Varför? Öka förståelsen för hur vårt nervsystems förmåga, med dess tillhörande hjärna och vävnader, påverkar vårt samspel med hästen. Att kunna göra exakta övergångar utan ”glitch” ökar vår koordinationsförmåga och ger hästen förutsättningar att kunna göra övergångar i balans. Öka förståelsen för hur rörelse transporteras genom kroppen och vart du eventuellt blockerar den.

– HÄSTENS BIOMEKANIK OCH VÅR HJÄLPGIVNING: Genom att själv göra, få ökad förståelse för gångarter, böjning, skolor, samling, längning samt hur vår hjälpgivning påverkar hästen, varför vi använder de hjälper vi gör och hur de fungerar.

Alla är välkomna på dessa klasser, oavsett ålder, hästinriktning, om du är nybörjare eller mer avancerad; alla kan vara med och alla kan bidra!

Tack för rörelseträningen denna termin. Jag hade inga förväntningar utan anmälde mig för att få ett komplement till styrketräningen jag går på. Samt har ett stillasittande arbete och har haft en del ont i ryggen till följd av detta. Så tänkte att det kanske skulle vara lite som yoga.

Till en början var jag lite skeptisk. Jag tyckte att det gick lite långsamt och var mycket upprepningar på samma övningar. Men märkte nästan omgående att kroppen svarade positivt kände att jag då gick in i träningen med mer nyfikenhet och med en mer positiv förväntan. Jag gick in i träningstillfällena med mer mindfulness och det blev nästan lite meditativt för mig som annars har tjugo grejer på gång samtidigt.

Ryggen känns mycket bättre och jag upplevde att jag fick en bättre rörlighet genom övningarna. Jag har inte kunnat sova på mage på många år (ryggen känns som om den ska gå av redan efter några minuter) men nu kan jag göra det utan problem. Jag har haft svårt att göra djupa knäböj men har inte alls problem med det längre. Listan kan göras ännu längre. Jag har fått med mig bra verktyg att använda om jag känner mig stel och om ryggen börjar krångla. Ska även försöka upprätthålla övningarna för att underhålla kroppen. Så jag kan verkligen rekommendera kursen till andra.

Tack för en rolig och spännande hösttermin.

Jag blev förvånad och överraskad över att man kunde lära sig så mycket nytt och saker jag aldrig funderat på. Även en gammal hund kan lära sig sitta. Och att det även för fysiska saker lönade sig så otroligt bra att sova på saken. Och naturligtvis övning ger färdighet.

Tycker det har varit extremt skönt att träna kroppsmedvetenheten enbart med fokus på hur jag är och vill bli som ryttare. Jag har funderat och utforskat mina rörelsemönster som ryttare i många år men att göra det med andra och med nya infallsvinklar har varit jätteroligt. Inte minst att inse att vi är flera som har samma intressen – när vi står ett helt gäng kvinnor i en stor ring och alla prövar en ny rörelse med inåtvänd blick och upptäcker tidigare dolda styrkor och svagheter. På en söndag när vanliga människor gör helt andra normala saker dessutom! Hänger definitivt på till våren!

Rörelsepass för ryttare Rubriken dök upp i mitt fb-flöde. Vad kunde det vara? Vem vill inte bli rörligare och mer kroppsmedveten som ryttare? Så jag åkte till Grindtorps Gård och träffade Serena Jöngren vilket jag inte ångrat en sekund. Enkla – men inte alltid lätta – rörelser som verkligen gör dig medveten om vad du gör och framförallt – vad du kan göra – levererades med energi av Serena. Hon är mycket kunnig om hur man rör sina leder och hur man blir verkligen medveten om att t.ex. ryggraden inte bara är en sammanhängande pelare utan att man kan/borde kunna röra sig kota för kota. Rörelserna utförs med bekväma kläder och oftast stående. Serena är mycket inspirerande och har god förståelse för dina stelheter/problem. Efter ett pass kommer åtminstone hjärnan igång och förstår att man faktiskt kan göra det man inte trodde att man kunde när man kom dit. Har du inte provat? Gör det och bli mer medveten om din kropp. Acceptera inte att du inte kan. Du kan!