Back

Denna kurs vänder sig till dig som söker dig bort från inlärd hjälplöshet och söker ett konstruktivt och roligt sätt att utvecklas tillsammans med din häst. Det är inte en kurs för dig som vill veta ”det enda rätta”, istället kommer du efter denna kurs ha så mycket kunskap att du själv kan välja hur just du vill göra tillsammans med just din häst.

Under dagen kommer vi gå igenom dessa punkter genom en djupgående teori som sedan appliceras praktiskt på både oss själva och våra hästar:

– Inlärningsteori. Hur fungerar klassisk betingning, operant betingning, trial-and-error och social inlärning?

– Vad är skillnaden mellan medveten och omedveten inlärning?

– Vilka steg går vi (både människa och häst) igenom när vi lär oss något nytt? Förståelsen för dessa steg gör att vi ökar förståelsen för oss själva och våra hästar under inlärningsprocessen

– Vad sker fysiologiskt när vi lär oss något nytt? Här kommer vi få en teoretisk förståelse och en praktisk upplevelse av neuroplasticitet

– Förutsättningar för god inlärning. Vi kommer få en teoretisk och en praktisk förståelse för begrepp som trygghet, utmaning, stressreglering, mental inställning, autonomi, self-efficacy, omgivningens roll mm

– Hur vi kan optimera inlärning för oss själva och våra hästar. För att förstå detta kommer vi gå igenom betydelsen av fysisk aktivitet, en meningsfull uppgift, variation och variabilitet samt skillnaden mellan lek och repetitioner

– Till sist kommer vi dyka ner i begreppet ”att lära sig att lära”. Helt enkelt hur vi kan uppnå motsatsen till inlärd hjälplöshet, både hos oss själva och hästen

Kursen består av en föreläsning om inlärning applicerad på häst och ryttare. Under föreläsningen finns utrymme för frågor och diskussioner. Därefter får vi uppleva teorin i praktiken genom att jag håller en klass med Rörelse för ryttare. Sen är det såklart lunch! Vi fortsätter dagen med enskilda lektioner med häst. Som avslutning samlas vi för sammanfattning och reflektion.

Schema:

Dag 1:

9.00 Föreläsning om inlärning applicerad på häst och ryttare
11.00 Rörelse för ryttare – vi upplever teorin i praktiken
13.00 Lunch
14.30 Lektion
15.10 Lektion
15.50 Lektion
16.30 Lektion
17.10 Lektion
17.50 Lektion
18.30-19.00 Sammanfattning och reflektion

Dag 2:

9.00 Föreläsning om inlärning applicerad på häst och ryttare, fortsättning
10.00 Rörelse för ryttare – vi upplever teorin i praktiken
12.00 Lunch
13.00 Lektion
13.40 Lektion
14.20 Lektion
15.00 Lektion
15.40 Lektion
16.20 Lektion
17.00-17.30 Sammanfattning och reflektion

Kostnad:
12000 kr inkl moms + reseersättning (25 kr/mil eller tågbiljett). Arrangören tar betalt från deltagare och väljer själv om endast ekipage deltar eller om även deltagare utan häst är med på kursen (deltagare utan häst är med på allt och deltar som publik under lektionerna).
Praktisk information: ha kläder du kan röra dig obehindrat i.

Jag som håller kursen är legitimerad fysioterapeut, hästtränare, ryttartränare, föreläsare och rörelseutforskare. Du kan läsa mer om mig här och även lyssna på Morotspodden där jag medverkar i flera avsnitt.

Hör av dig om du undrar över något och vill arrangera kurs med mig